Share Your Good Dids

'उजव्या हाताने दिलेलं डाव्या हातालाही ना कळावं असं दान करावं' अशा आशयाची म्हण दानाविषयी प्रचलित आहे,

Loading...
Loading...