Tour A Rajasthan

दोन लाहोटी दोन कासट एक सारडा एक करवा,
स्वातंत्र्यदिनी सात वाजता साताऱ्याहून निघाले,

वेडिंग_ऍनिव्हर्सरीची_हवा_डेस्टिनेशन_गोवा ⯑

परवाच्या एकोणीस पाच एकोणीस या परफेक्त योगायोग जुळून आलेल्या दिवशी विवाह बंधनाचा बरोब्बर पाचवा वाढदिवस झाला.

Loading...
Loading...