Santosh Sangle - The Birthday Boy

शांत, संयमी, निश्चल मनाचे सवंगड्यांचे रानादा,
सांगळेंचे दादा! 
दादा, मारली वयाची फिफ्टी तरी खेळताय अजून ट्वेन्टी ट्वेन्टी
शंभर किलोचं पोतं उचलणारी फिट्ट तुमची शरीरयष्टी!

Prashant Navandhar - The Birthday Boy

प्रशांत शेठ,

तुमच्या नावात जरी असला शांत तरी आम्हाला आजतागायत तुमचा कुठलाच अँगल शांत नाही वाटला,
सगळ्या क्षेत्रात नुसता दंगा उसळून देणारा तुमचा हरएक वकुब जणू प्रदंगच भासला!

Loading...
Loading...